ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő

Az adatkezelő: Erberling Miklós 

Székhely: 2017 Pócsmegyer, Muskotály u. 8.

Adószám: 66542007-2-33

Nyilvántartási szám: 35839715

info@galloiron.hu, Telefon: 0630 2975842

Az adatkezelés célja

Üzemeltető a weboldal teljes körű használata, pl. termékértékesítésre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a termékek ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, céljából kezeli az érintett(ek) személyes adatait.

Az érintettek köre

A galloiron.hu weboldalon valamennyi vásárló érintett. A kezelt adatok: név, lakcím, E-mail cím, telefonszám.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Tájékoztatjuk, hogy webáruházi vásárláskor az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg - például számlázás, kézbesítés, szállítás. A személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevél küldés) nem használjuk fel, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére nem továbbítjuk.


A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 1 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság;
  • Google Analytics (weboldal statisztika);

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.