FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

A Szolgáltató

  1. A www.galloiron.hu online áruházat a Erberling Miklós EV. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Erberling Miklós EV.
  3. A Szolgáltató székhelye: 2017 Pócsmegyer, Muskotály u. 8.
  4. Adószám: 66542007-2-33

A szolgáltatás igénybevétele

  1. A megrendelések leadása a galloiron.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül.
  2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.
  3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az erberlingmiki@gmail.com e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül.

b) Kézhezvételi időpont a személyes átvétel esetében az átvétel időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a jótállási jeggyel, számlával, nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (2017 Pócsmegyer, Muskotály u 8.), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Jótállás

Minden termék leírása tartalmazza a jótállási időket, ami 24 illetve 48 hónap bizonyos termék esetén.

Szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen, vagy GLS házhozszállítással.

A szállítási határidő 4-6nap.

A vásárlás menete:
a vásárló regisztráció nélkül tud kosárba helyezni termékeket. Miután a terméket kosárba rakta, a rendszer automatikusan kiszámolja a végösszeget. Majd kifizetéssel jóváhagyja azt.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.
Olvass tovább: https://www.galloiron.hu/aszf/